help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 6 april 2016 betreffende de uitvaardiging van bepalingen met betrekking tot de oproep 2016 tot het indienen van aanvragen voor investeringssubsidies en projectsubsidies voor fiets- en wandelnetwerken


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 06/04/2016
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 06/05/2016
Page:30337
Avis du Conseil d'Etat 59050
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: begrotingsjaar 2016 (zie art. 5 en het opschrift van het MBVO zelfs indien het opschrift geen normatieve waarde heeft)

TT

Période de vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2016