help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Aanhangsel nr. 1 van 8 december 2003 bij het protocolakkoord nr. 2 gesloten op 1 januari 2003, tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 en 138 van de Grondwet betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, inzake de uitvoering van punt 6 van dit protocol : nieuwe alternatieven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/12/2003
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/03/2004
Editie:1
Pagina:13979
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2004. Zie in die zin art. 2 van het protocol.

Periode van geldigheid van 01/01/2004 tot ...
Opmerkingen Aard van de akte: gelet op zijn inhoud, kan het aanhangsel als een samenwerkingsakkoord gekwalificeerd worden; zie in die zin advies RvS 42376 over een voorontwerp van decreet dat DRW 12/07/2007 "houdende goedkeuring van het protocolakkoord nr. 2 en van de aanhangsels erbij (…)" is geworden.

Bijlage bij
Aard Datum    
DRW 12/07/2007