help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 3 december 1992 houdende het tweede aanpassingsblad van de Middelenbegroting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/12/1992
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/01/1993
Pagina:1274
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 3

TT 1992