help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 15/01/2016
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 11/02/2016
Page:10935
Avis du Conseil d'Etat 58534
Entrée en vigueur / Effet Dit besluit treedt in werking, naar gelang het geval, op de verschillende data:

- wat betreft het beleidsdomein Onderwijs op 01/12/2015, met uitzondering van de artikelen 4 en 11 die in werking treden op 19/12/2015, en met uitzondering van de artikelen 7 en 13 die in werking treden op 21/02/2016 (deze laatste datum stemt met de 10de dag na bekendmaking overeen);

- wat betreft het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op 01/12/2015, met uitzondering van de artikelen 7 en 13 die in werking treden op 21/02/2016 (deze laatste datum stemt met de 10de dag na bekendmaking overeen).


Période de vigueur du 01/12/2015 au ...