help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Waterwegen en Zeekanaal NV - Extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht - Besluit van de Raad van Bestuur van 13 januari 2016 houdende de wijziging van het besluit van de Raad van Bestuur van 13 januari 2010 betreffende de delegatie van bevoegdheden aangaande de vertegenwoordiging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/01/2016
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/01/2016
Editie:2
Pagina:4432
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 13/01/2016

Periode van geldigheid van 13/01/2016 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Art. 2: niet geanalyseerd wegens de individuele draagwijdte van de wijziging.