help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 december 2015 tot wijziging van artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/2015
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2015
Editie:1
Pagina:80367
Advies van de Raad van State 57581 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/03/2016 ("op de eerste dag van de derde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Temporeel toepassingsgebied: de artikelen 2 en 3 (Hoofdstuk 2) zijn van toepassing op aanvragen om machtiging tot verblijf bedoeld in artikel 9bis of in artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, die ingediend worden vanaf deze datum.

Periode van geldigheid van 01/03/2016 tot ...