help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 december 2022 tot vaststelling van de bedragen voor 2022 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde afnemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2022
Editie:1
Pagina:103065
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 72472 / Pas d'avis dans le délai demané - Numéro de rôle: 72472
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied afgeleid uit art. 1 en 2: "het jaar 2022"

TT


Periode van geldigheid van 01/01/2022 tot 31/12/2022