help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 13 november 2015 houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest betreffende de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen, ondertekend te Terneuzen op 5 februari 2015


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/2015
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/12/2015
Pagina:71725
  • 25/02/2016 (Rechtzetting)
    1) Verdrag en Bijlagen toegevoegd

    2) Datum van inwerkingtreding van het Verdrag
Advies van de Raad van State 57270
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 12/12/2015 tot ...