help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 juli 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "King of Cash Premium", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/07/2015
Pagina:48752
Advies van de Raad van State 57637
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 31/07/2015 tot ...