help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 231935 van 13 juli 2015

"De Raad van State vernietigt het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2013 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Alluviale klei van Schelde- en Maasbekken en Polderklei", in zoverre het deelplan 1 "Zones Eine en Rijtmeersen 2 (Oudenaarde)" en deelplan 2 "Zone Normandië (Wortegem-Petegem)" betreft."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/2015
Nummer: 231935
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 02/03/2016
Editie:2
Pagina:15560
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 03/05/2013

Periode van geldigheid van 03/05/2013 tot ...