help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van het afdelingshoofd (van de afdeling Digitale Ondersteuning van het Departement Landbouw en Visserij) van 2 juni 2015 tot wijziging van het besluit van het afdelingshoofd van 23 april 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Digitale Ondersteuning


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 02/06/2015
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 17/06/2015
Edition:2
Page:35097
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/05/2015

Période de vigueur du 01/05/2015 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: de woorden "(van de afdeling Digitale Ondersteuning van het Departement Landbouw en Visserij)" werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.