help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit (van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering) van 19 maart 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden en van het ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/03/2015
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/03/2015
Pagina:19698
Advies van de Raad van State 57179
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/03/2015 tot ...
Opmerkingen Opschrift: de woorden tussen haakjes staan niet in het officiële opschrift en werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.