help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2014 tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor werken tot behoud van een beschermd goed


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/05/2014
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/08/2014
Pagina:63931
Advies van de Raad van State 56045
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2014 ("op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Overgangsbepalingen: art. 15

Periode van geldigheid van 01/10/2014 tot ...