help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass des Gemeinschaftsminiters vom 23. März 1990 zur Vergütung der Fahrtunkosten für das deutschsprachige Vertragspersonal der Berufsausbildung des Gemeinschaftlichen und Regionalen Amtes für Berufsausbildung und Arbeit

Ministerieel besluit van 23 maart 1990 houdende vergoeding van de reiskosten voor de Duitstalige contractuelen werkzaam in de afdeling beroepsopleiding van de Gemeenschappelijke en Gewestelijke Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/1990
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/1990
Pagina:18880
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking