help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van artikel 42, § 1, van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/04/2014
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/06/2014
Editie:2
Pagina:44607
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2014

Periode van geldigheid van 01/07/2014 tot ...