help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende wijzigingen aan sommige bepalingen van de bijzondere loopbaan en van de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/06/2014
Pagina:42271
Advies van de Raad van State 55686
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1, 2 en 7: 31/12/2013
Art. 3: 31/12/2009
Art. 4: 31/12/2011
Art. 5 en 6: 01/09/2013
Art. 8: 01/08/2010 en treedt buiten werking op 31/12/2013
Art. 9: 01/01/2007 en treedt buiten werking op 31/12/2013


Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot ...