help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 3 april 2014 houdende instemming met: het Wapenhandelsverdrag, opgemaakt te New York op 2 april 2013


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/04/2014
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/05/2014
Pagina:38781
Advies van de Raad van State 54812
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/05/2014 tot ...