help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/04/2014
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/05/2014
Editie:1
Pagina:36704
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Deze ordonnantie is van toepassing op de gemeentebelastingen die contant worden geïnd vanaf 1 maart 2014 of die vanaf 1 maart 2014 worden geinkohierd en uitvoerbaar worden verklaard. De oorspronkelijke datum is tot 17/05/2014 uitgesteld door het artikel 10 van de OBHG 12/02/2015.

Overgangsbepalingen: art. 12, tweede lid

Periode van geldigheid van 01/03/2014 tot ...