help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 maart 2014 tot wijziging van de tabel van de zittingen van de politierechtbanken gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/03/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/03/2014
Editie:2
Pagina:26776
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/03/2014 ("op dezelfde dag als artikel 61, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel"). Lees "op de in artikel 61, eerste lid, van de wet (…) bepaalde datum van inwerkingtreding". Deze lezing komt overeen met de vermoedelijke bedoeling van de steller, zoals uitdrukkelijk vermeld in het koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot uitvoering van artikel 94 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en overeenkomstig de in zes nauw verbonden andere akten uitgedrukte bedoeling van de federale overheid.

Periode van geldigheid van 31/03/2014 tot ...