help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 februari 2014 tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/02/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/02/2014
Editie:2
Pagina:15819
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 55121
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2013 ("met ingang van aanslagjaar 2014")

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot ...