help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit

Citeertitel: "Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/12/2013
Aard van de akte: Wetboek
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/12/2013
Editie:1
Pagina:101516
Advies van de Raad van State 53619
Inwerkingtreding / Uitwerking Titel 1, 3, 4, 5, 6 en 7: 01/01/2014
Titel 2: vanaf aanslagjaar 2014
Art. 5.0.0.0.1, 2° en 3°: vanaf aanslagjaar 2014 voor wat betreft de bepalingen van de verkeersbelasting op de autovoertuigen, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet die overeenkomstig de concordantietabel 1 uit bijlage 1 een corresponderende bepaling hebben in titel 2 van deze codex

Temporeel toepassingsgebied: "Artikel 3.3.1.0.4 is alleen van toepassing op elke schrapping of wissing van een voertuig die plaatsvindt na de inwerkingtreding van deze codex." (art. 5.0.0.0.7)

Overgangsbepalingen: art. 5.0.0.0.6, en 5.0.0.0.8 tot 5.0.0.0.10.

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...
Opmerkingen Brexit: "Voor de toepassing van de regelgeving over belastingen die voor of door het Vlaamse Gewest worden
geïnd, wordt het Verenigd Koninkrijk tot en met het aanslagjaar 2020 geacht deel uit te maken van de Europese Unie." (art. 2, DVO 22/03/2019, BS 12/04/2019)