help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 4 oktober 2013 tot aanwijzing van douaneluchtvaartterreinen zoals bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/10/2013
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/10/2013
Pagina:83202
Advies van de Raad van State 53474
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2013 ("op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het in het Belgische Staatsblad is bekendgemaakt")

Periode van geldigheid van 01/12/2013 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt een onjuist nummer.