help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 3 mei 1985 tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 augustus 1969 tot vaststelling van het programma en de wijze waarop de bekwaamheidsexamens worden georganiseerd voor het ambt van inspecteur in het hoger secundair onderwijs en in het niet-universitair hoger onderwijs van de Staat (Nederlands taalstelsel)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 11/09/1985
Pagina:12954
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/1985