help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Reglement van de Nationale Bank van België van 18 juni 2013 op het eigen vermogen van de instellingen voor elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen die in ruil voor het uitgegeven elektronisch geld worden ontvangen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/06/2013
Aard van de akte: Verordening: andere Verordening
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/10/2013
Editie:1
Pagina:69255
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 03/10/2013 ("op de datum van bekendmaking van het koninklijk besluit tot goedkeuring ervan")

Periode van geldigheid van 03/10/2013 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage bij
Aard Datum    
KB 19/09/2013