help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 1 juli 2013 tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/07/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/09/2013
Editie:2
Pagina:63068
Advies van de Raad van State 52884
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/09/2013 tot ...