help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 mei 2008 tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/05/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/06/2008
Editie:1
Pagina:31313
Advies van de Raad van State 44089
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/06/2008 tot 31/12/2013
Opmerkingen Dit besluit dient te worden geacht de omzetting te omvatten van artikel 9 van de Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 16 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen. Het bepalend gedeelte maakt hiervan evenwel geen gewag.