help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 mei 2013 tot wijziging van artikel 658 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde het mogelijk te maken dat een zaak nadat die aan de rechter is onttrokken, door het Hof van Cassatie wordt verwezen naar een rechtbank van een ander rechtsgebied


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/05/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/07/2013
Editie:1
Pagina:41313
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2013 ("de eerste dag van de maand na die waarin zij is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/08/2013 tot ...