help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 mei 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/05/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/06/2013
Pagina:36225
Advies van de Raad van State 52181
Inwerkingtreding / Uitwerking 20/06/2013 ("op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 9 in zoverre dit artikel art. 66 van het KB 14/12/2006 vervangt door een nieuwe bepaling die enkel een paragraaf 1 bevat: 01/09/2013 ("op de eerste dag van de derde maand na die waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")
Art. 9 in zoverre dit artikel een paragraaf 2 in art. 66 van het KB 14/12/2006 invoegt: 20/06/2013 ("op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 10 en 18: 30/06/2014 ("op de laatste dag van de twaalfde maand volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Overgangsbepalingen: art. 22

Periode van geldigheid van 20/06/2013 tot ...