help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 februari 1939 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van de Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwproducten, van de afgevaardigden van het Departement van Landbouw en Middenstand bij gezegde raad en van de directeur van deze dienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/02/1939
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/03/1939
Pagina:2054
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 31/12/1996 ( KB 13/12/1994, art. 5 en KB 02/05/1997, art. 1)