help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 april 2013 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/05/2013
Pagina:26764
  • 18/08/2014 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 7, 21, 29 tot 32, 46 tot 48, 51 en 52
  • 19/08/2013 (Duitse vertaling)
    art. 22 tot 28
  • 05/06/2013 (Rechtzetting)
    Art. 14 (Franse tekst), art. 29 (Franse tekst) en art. 36 (Nederlandse tekst).
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2013

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot ...