help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 25. März 2013 zur Einrichtung eines Dienstes mit getrennter Geschäftsführung "Service und Logistik im Gemeinschaftsunterrichtswesen"

Decreet van 25 maart 2013 tot oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer "Service en Logistiek in het Gemeenschapsonderwijs"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/03/2013
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/05/2013
Pagina:26645
Advies van de Raad van State 52337
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2013

Overgangsbepalingen: art. 2

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot ...