help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het afdelingshoofd (van de afdeling Regionale Dienstverlening van het Agentschap voor Facilitair Management) van 1 januari 2013 houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake de algemene werking van de afdeling Regionale Dienstverlening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/01/2013
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/02/2013
Editie:2
Pagina:8929
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2013

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot 07/07/2013
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: de woorden tussen haakjes werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.