help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van 6 november 2012 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de pannenbakkerijen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/11/2012
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/11/2012
Editie:1
Pagina:71882
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking, behalve de bepalingen met een individuele draagwijdte

Periode van geldigheid van 07/12/2012 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.