help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 13 juli 2012 betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/2012
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/11/2012
Editie:1
Pagina:66972
Advies van de Raad van State 51142
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 161
Aangezien met de (federale) wet bedoeld in §2 van art. 161 van dit decreet, de wet van 3 augustus 2012 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de unversitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs, bedoeld wordt, is het tijdstip van de bekrachtiging/ondertekening door de Koning 03/08/2012.

Art. 1 tot 43: academiejaar 2013-2014
Art. 44: academiejaar 2012-2013
Art. 45 tot 70: academiejaar 2013-2014
Art. 71 tot 121: datum van bekrachtiging (van het decreet) door de Vlaamse regering, nl. 13/07/2012 (zie http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/integratie/default.htm).Vermits de datum van 13/07/2012 evenwel vóór de datum van bekrachtiging van de wet van 3 augustus 2012 valt, vindt de inwerkingtreding plaats op 03/08/2012.
Art. 122 tot 135: 03/08/2012
Art. 136: oorspronkelijk vastgesteld op 01/01/2013 en nadien gewijzigd in 01/01/2012 door art. V.93 van het DVO 19/07/2013
Art. 137 tot 141 en 145 tot 160: 03/08/2012
Art. 142, 143 en 144: oorspronkelijk vastgesteld op 03/08/2012 (aangezien met de (federale) wet bedoeld in §2 van art. 161 van dit decreet, de wet van 3 augustus 2012 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de unversitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs, bedoeld wordt, is het tijdstip van de bekrachtiging/ondertekening door de Koning 03/08/2012) en nadien gewijzigd (uitgesteld) in "begrotingsjaar 2014" door art. V.93 van het DVO19/07/2013


Wat betreft de definitie van "academiejaar", zie art. 3 van het DVO 04/04/2003

Periode van geldigheid van 03/08/2012 tot ...