help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung(man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 18. Mai 1999 über die Anerkennung und Bezuschussung von Jugendorganisationen, Jugendzentren und Jugenddiensten

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 18 mei 1999 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties, jeugdcentra en jeugddiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/05/1999
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/09/1999
Editie:2
Pagina:35432
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1999

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2011