help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 juni 2012 tot bestraffing van de overtreding van het tijdelijk huisverbod en tot wijziging van artikelen 594 en 627 van het Gerechtelijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/06/2012
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/10/2012
Editie:2
Pagina:60347
Advies van de Raad van State 50888 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2013 ("de eerste dag van de derde maand na die waarin zij is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot 02/06/2019