help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied maatschappijoriëntatie van de basiseducatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/05/2012
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/2012
Pagina:39218
Advies van de Raad van State 51185
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: "op de datum die wordt vastgesteld in het decreet tot bekrachtiging van dit besluit". Deze datum wordt op 01/09/2012 bepaald door art. 3 van het DVO 29/06/2012).

Periode van geldigheid van 01/09/2012 tot ...