help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 42 van 29 december 1960 betreffende de vaststelling, inzake oorlogsschade aan boten, van de integrale vergoedingscoëfficiënten toepasselijk op heel het Rijk, voor de periode van 1 oktober 1960 tot 31 december 1960


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/12/1960
Nummer: 42
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/01/1961
Pagina:178
Advies van de Raad van State 7347
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 01/10/1960 - 31/12/1960

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/1960