help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 31 mei 2012 houdende wijziging van de refertelijst inzake individuele materiële bijstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/05/2012
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/07/2012
Pagina:36571
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2012
Art. 1, 3°: 01/01/2012

Dit besluit is van toepassing op de aanvragen om individuele materiële bijstand die met ingang van 1 juli 2012 bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap worden ingediend.

Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot ...