help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 april 2012 tot wijziging van de wet van 27 maart 2003 betreffende de werving van de militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/04/2012
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/05/2012
Editie:1
Pagina:29149
Advies van de Raad van State 47774
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2012

Overgangsbepalingen: art. 15

Periode van geldigheid van 01/10/2012 tot ...