help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 maart 2012 tot vaststelling van de rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/03/2012
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/04/2012
Editie:1
Pagina:24827
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: "Dit besluit treedt in werking bij de volgende volledige vernieuwing van de gemeenteraden." (art. 4)

Buitenwerkingtreding: "bij de volgende volledige vernieuwing van de gemeenteraden." (MBBHG 20/03/2018, art. 4)

Opmerkingen Rechtsgrond / Juridisch kader: in de aanhef dient de verwijzing naar het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 maart 2012 te worden gelezen als een verwijzing naar het ministerieel besluit van 15 maart 2012 (bekendgemaakt in het BS 24/04/2012, p. 25006)