help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 september 1993 tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 1984 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 februari 1982 houdende regeling, voor het Brussels Gewest, van de terbeschikkingstelling van werknemers ten behoeve van gebruikers door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/09/1993
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/04/1994
Pagina:11396
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1993

Periode van geldigheid van 01/06/1993 tot 01/09/1995