help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 maart 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/04/2012
Editie:1
Pagina:23699
Advies van de Raad van State 50780
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/04/2012 tot ...
Opmerkingen Aanhef: enkel de vermelding van het advies RvS nr. 50780 is juist. Het andere advies RvS dat wordt vermeld betreft immers de akte die bij dit besluit wordt gewijzigd.