help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van 25 juni 1940 waarbij, in sommige gevallen, een speciaal geneeskundig onderzoek wordt voorgeschreven van de arbeiders aan het inademen van vergiftige vluchtige oplosmiddelen blootgesteld


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/1940
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/08/1940
Pagina:277
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.