help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 10 februari 2012 houdende wijziging van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20 april 2001 betreffende de mobiliteitsconvenants


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/02/2012
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/03/2012
Editie:2
Pagina:16330
Advies van de Raad van State 49942
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2, 3°, 3, 4, 6 tot 10, 12 tot 35 en 37 tot 39: te bepalen door de Regering: volledig uitgevoerd: 01/03/2013 (BVR 25/01/2013, BS 27/02/2013, art. 59)

Periode van geldigheid van 30/03/2012 tot ...