help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 30 december 1948 tot wijziging van het besluit van de Regent dd. 20 februari 1948, houdende eenmaking der Staatstussenkomst inzake toelagen aan ondergeschikte openbare besturen en daarmede gelijkgestelde organismen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/12/1948
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/01/1949
Pagina:233
Advies van de Raad van State 106