help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 januari 2012 tot wijziging van artikel 6, § 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/01/2012
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/02/2012
Pagina:10769
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning: volledig uitgevoerd: 01/03/2014 (KB 25/2/2014)

Periode van geldigheid van 01/03/2014 tot ...