help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 16 december 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/2011
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/01/2012
Editie:1
Pagina:4860
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2012

Uitwerking van de begrotingsbepalingen: begrotingsjaar 2012: 01/01/2012 - 31/12/2012

TT: wat de begrotingsbepalingen betreft alsmede art. 4 dat alleen in 2012 van toepassing is.

Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot 31/12/2012
Opmerkingen Deze ordonnantie bevat niet alleen begrotingsbepalingen, maar ook normatieve wijzigende bepalingen (zie art. 3).