help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 juli 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/07/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/08/2011
Editie:2
Pagina:54426
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 49799
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 1 en 2: deze artikelen hebben uitwerking met ingang van 31/12/2010 en zijn van toepassing op de niet toegelaten werkhervattingen die zijn vastgesteld vanaf die datum.

Periode van geldigheid van 31/12/2010 tot ...