help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 juni 2011 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de werkbonus en de opzeggingsvergoeding betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/06/2011
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/06/2011
Pagina:37571
Advies van de Raad van State 49331
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2, A: van toepassing op de ontslaguitkeringen, bezoldigingen en vergoedingen die worden verkregen vanaf 01/01/2012, voor zover de opzegging door de werkgever ten vroegste op 01/01/2012 is ter kennis gebracht.
Art. 2, B: van toepassing op de bezoldigingen en vergoedingen die worden verkregen vanaf 01/01/2014, voor zover de opzegging door de werkgever ten vroegste op 01/01/2014 is ter kennis gebracht.
Art. 3: van toepassing vanaf aanslagjaar 2013.
Art. 4 tot 6: van toepassing vanaf aanslagjaar 2012.

Periode van geldigheid van 08/06/2011 tot ...